Accions

Recurs

Exemple lògic (antecedent fals)

De Wikisofia

Se suposa que l'antecedent és fals. Exemples:

«Si el Tractat de Versalles no hagués imposat indemnitzacions oneroses a Alemanya, Hitler no hauria arribat al poder».

Cf. E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Barcelona 1981, p. 78.

«Si Minerva fos una dona, seria mortal».