Accions

Recurs

Exemple lògic: fal·làcia d'autoritat

De Wikisofia

Qualsevol opinió que manifesta, per exemple, sobre política, un famós en qualsevol altra activitat diferent de la política. Tota persona té dret a opinar sobre qualsevol cosa, però el «famós», quan opina sobre el que no és expert, exerceix un efecte persuasiu sobre la persona «modesta», comparable a una fal·làcia d'autoritat.