Accions

Recurs

Exemple de tautologia i d'enunciat analític

De Wikisofia

«Vencerem o no vencerem» és una tautologia, que pot escriure's [math]\displaystyle{ (p\vee ¬p) }[/math] i és, per tant, veritable per la seva forma lògica; en canvi, «Ets pare, si ets home mentre que ets mare, si ets dona» és un enunciat analític no tautològic.