Accions

Recurs

Exemple de generalització 2

De Wikisofia

Donant a F el valor d'«escalfar» i a G el de «fondre a 1530 graus», i sent a,b,c..., els diversos objectes de ferro observats, podem dir:

Si escalfem aquesta clau de ferro, fon a 1530 graus

Si escalfem aquesta boleta de ferro, fon a 1530 graus

etc.

_____________________________________________________________

Per tant, tots els objectes de ferro fonen a 1530 graus