Accions

Recurs

Exemple de definició real

De Wikisofia

Definició real:

«Un triangle és una figura plana i tancada, formada per tres línies que es tallen dues a dues».