Accions

Recurs

Exemple de Pasteur (4 - Mètode científic)

De Wikisofia

Va realitzar l'experiment del filtratge de l'aire mitjançant cotó. Va prendre extracte de carn, el va bullir i el va exposar a l'aire, però de manera que aquest només pogués penetrar a través d'una ampolla amb un coll llarg i fi. El cotó va retenir partícules de pols que, una vegada netejades i observades al microscopi, van deixar veure als microorganismes. Com més gran era el volum del cotó major era també la quantitat de microorganismes. En el cas del líquid de carn bullida, no es va observar cap putrefacció, perquè, efectivament, malgrat trobar-se en contacte amb l'aire, les partícules de pols havien quedat retingudes en el coll de l'ampolla, i amb elles els microorganismes.