Accions

Recurs

Exemple de Pasteur (3 - Mètode científic)

De Wikisofia

Tant la fermentació com la putrefacció dels líquids putrescibles procedeix, per tant, de microorganismes provinents de l'exterior; no de generació espontània. Aquesta hipòtesi es va unir després a la de la «teoria germinal» de les malalties, o dels gèrmens patògens. A partir d'aquí, es va introduir l'ús d'antisèptics en cirurgia i en higiene en general, així com la teoria de les vacunes i de la immunitat. Els descobriments de Pasteur assenyalen l'inici del tractament sistemàtic de moltes malalties i, en general de la microbiologia i de la bacteriologia.