Accions

Recurs

Exemple de Pasteur (2- Mètode científic)

De Wikisofia

Louis Pasteur (1822-1895), fundador de la microbiologia, va descobrir que la putrefacció és obra de microorganismes vius existents en les partícules de pols en suspensió. Enfront de la hipòtesi existent llavors de la «generació espontània», va sostenir que els líquids putrescibles es descomponien per acció dels microorganismes que l'aire transporta. Com va arribar Pasteur a aquesta hipòtesi i com la va comprovar? A partir d'un cos previ de coneixements: per aquella època, Schwamm havia observat amb el microscopi que la fermentació i la putrefacció es devien a petits organismes que es desenvolupaven a l'interior de cossos que estaven en contacte amb l'aire; Pasteur mateix havia descobert que les partícules de pols transportaven microorganismes i que els líquids fermentables esterilitzats que no estan en contacte amb l'aire no fermentaven.