Accions

Recurs

Exemple de Cànons de Mill

De Wikisofia

Suposem que comprem dos retoladors d'idèntic color i que provem tots dos en la tenda abans de pagar, comprovant que la quantitat de tinta del dipòsit transparent és la mateixa. Els donem idèntic ús i tracte, però observem que un d'ells s'esgota molt abans que l'altre. Haurem de suposar que el caputxó d'un no tanca prou bé i que, per tant, la tinta s'ha evaporat abans. La causa de la menor durada del retolador, sent els altres elements els mateixos, és probablement el mal tancament del caputxó.