Accions

Recurs

Exemple d'explicació científica

De Wikisofia

Suposem que volem explicar per què el braçalet d'Anna es va fondre quan es va escalfar a 1063 graus C. Podem fer-ho observant que el braçalet d'Anna és d'or i que les coses que són d'or fonen quan s'escalfen a la temperatura de 1063 graus. Podem exemplificar-ho de la següent manera:

Tots els objectes d'or, si s'escalfen a una temperatura igual o superior a 1063 graus C, fonen (llei general)

El braçalet d'Anna era d'or i va ser escalfat a 1063 graus C (condicions inicials)

El braçalet d'Anna va fondre en ser escalfat a 1063 graus C.


J.H. Fetzer, Philosophy of Science, Paragon House, Nova York 1993, p. 79.