Accions

Recurs

Exemple d'estímul-reacció de N.Tinbergen

De Wikisofia

Els estímuls signe que desencadenen la reacció d'obrir el bec en els tords d'uns deu dies d'edat són els següents: l'objecte (ocell progenitor) ha de moure's; la seva grandària pot ser qualsevol, per sobre d'uns 3 mm de diàmetre, i ha d'estar per sobre del pla horitzontal que passa pels ulls dels ocellets.

N. Tinbergen, Estudio del instinto, Siglo Veintiuno Editores, México 1970, p.50.