Accions

Recurs

Exemple d'Aristòtil sobre inducció

De Wikisofia

L'home, el cavall i el mul són longeus
L'home, el cavall i el mul són animals sense fel
___________________________________________
Tots els animals sense fel són longeus.

Sobre aquest exemple d'Aristòtil, veure text.