Accions

Recurs

Exemple: diferents enunciats i una sola proposició

De Wikisofia

Els següents enunciats:

mater omnium bonarum artium sapientia est (Ciceró)

la saviesa és la mare de tot el que és bo

la sagesse est la mère de tout ce qui est bon

signifiquen tots la proposició «la saviesa és mare de tot el bo.