Accions

Recurs

Divisió dels ''Principia Mathematica''

De Wikisofia

Principia Mathematica,3 vols., Cambridge 1910-1913, 2a ed. 1925-1927.

El primer volum de l'obra tracta, en la seva primera part, de la lògica d'enunciats i de la lògica de predicats; en la seva segona part, explica els principis requerits per a aplicar a l'aritmètica les nocions lògiques. Els volums segon i tercer intenten fonamentar l'aritmètica en la lògica.