Accions

Recurs

Definició per sinònims

De Wikisofia

Definició per sinònims:

«Agosarat, és a dir, atrevit a l'excés».