Accions

Recurs

Definició operacional

De Wikisofia

Definició operacional:

«"Substància soluble en l'aigua" = dfaquella que, introduïda en l'aigua es dissol».