Accions

Recurs

Definició lèxica

De Wikisofia

Definició lèxica:

Qualsevol definició del diccionari de la llengua és un exemple de definició lèxica.