Accions

Recurs

Definició de dogma

De Wikisofia

En la terminologia actual de l'Església i de la teologia (que només des del segle XVIII s'ha imposat en forma clara i uniforme), dogma és un enunciat de fe divina i catòlica, o sigui, una asserció que l'Església proclama explícitament (a través del magisteri ordinari i universal, o mitjançant una definició papal o conciliar) com revelat per Déu, [...] i la negació del qual sanciona amb el qualificatiu d'heretgia i anatema.

K. Rahner y otros, Dogma, en Sacramentum Mundi. Enciclopedia teológica, 6 vols., Herder, Barcelona 1982, vol. 2, p. 378.

Original en castellà

En la terminología actual de la Iglesia y de la teología (que sólo desde el siglo XVIII se ha impuesto en forma clara y uniforme), dogma es un enunciado de fe divina y católica, o sea, un aserto que la Iglesia proclama explícitamente (a través del magisterio ordinario y universal, o mediante una definición papal o conciliar) como revelado por Dios, [...] y cuya negación sanciona con el calificativo de herejía y anatema.