Accions

Recurs

Deducció a partir de la hipòtesi de Pasteur

De Wikisofia

Va deduir d'aquesta hipòtesi que, si filtrava l'aire a través de cotó de pólvora, que és soluble en una barreja d'alcohol i èter, recuperaria en la solució les partícules sòlides transportadores de microgèrmens. Va deduir també que si feia passar l'aire a través d'un tub fi i llarg en forma de coll de cigne (S), les partícules de pols quedarien retingudes en el coll.