Accions

Recurs

Comparació cervell -ordinador

De Wikisofia

Sovint s'ha comparat el cervell amb les computadores o ordinadors, ja que entre ells es manifesten similituds, ja que tots dos codifiquen els senyals externs i integren una resposta, però són marcadament diferents quant al seu funcionament. Les computadores han estat creades per l'home, que les comprèn perfectament, mentre que el cervell és producte de l'evolució i roman encara sense comprendre, si bé tots dos processen la informació. En altres articles d'aquest diccionari es fa referència a aquestes similituds i diferències.

(Vegeu termes relacionats).