Accions

Recurs

Cites sobre la tècnica

De Wikisofia

<o>Textos</o>

«El regne de l'home, fundat en les ciències, no és altra cosa que... el regne dels cels» (Francis Bacon, Novum Organum, I, LXVIII)

«Quan considerem la tècnica com alguna cosa neutre, llavors sí que ens estem sotmetent a la tècnica de la pitjor manera: doncs aquesta concepció, que gaudeix avui d'una gran predicamento, ens fa totalment cecs enfront de l'essència de la tècnica» (Martin Heidegger, «La pregunta per la tècnica»)