Accions

Recurs

Cites sobre el gir copernicà

De Wikisofia

B. Russell, en El coneixement humà, diu: «Kant va parlar de si mateix com a autor d'una "revolució copernicana"», encara que afegeix «però hauria estat més exacte si hagués parlat d'una "contrarevolució ptolemaica", atès que va posar de nou l'Home en el centre del qual Copèrnic l'havia destronat» (Prefaci; Taurus, Madrid 1964, p. 10).

I K. R. Popper, que dedica tot l'apartat 5 del capítol 7, de Conjectures i refutacions, a «La revolució copernicana de Kant» (títol), diu: «Per a utilitzar la desconcertant formulació que dóna el mateix Kant a aquesta idea: "El nostre intel·lecte no extreu les seves lleis de la naturalesa, sinó que imposa les seves pròpies lleis a ella".

La fórmula anterior resumeix una idea a la qual el mateix Kant anomenava orgullosament la seva "revolució copernicana"» (Paidós, Buenos Aires 1979, p. 211).

Per a altres autors i altres textos sobre el mateix, cf. I. Bernard Cohen Revolution in Science, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.- Londres 1985, p. 237-253.