Accions

Recurs

Cites d'Anaximandre

De Wikisofia

Les coses pereixen en aquelles de les quals han rebut el seu ser, com cal; doncs mútuament es donen justa retribució per la seva injustícia segons l'ordenament del temps.

(Simplici, sobre Anaximandre. Física, 24,13, DK, A9 i B I.)

Anaximandre de Milet, fill de Praxíades, diu que el primer principi de les coses que existeixen és l'il·limitat, perquè totes les coses s'originen d'ell, i en ell pereixen. Per això innombrables mons neixen i de nou es dissolen en allò del que van sorgir

(Aeci (A 14))

Textos extraídos de Guthrie, W.K.C., Historia de la filosofía griega, Gredos, Madrid 1984, Vol.I.

Vegeu text més ampli


Original en castellà

Las cosas perecen en aquellas de las que han recibido su ser, como es debido; pues mutuamente se dan justa retribución por su injusticia según el ordenamiento del tiempo.

(Simplicio, sobre Anaximandro. Física, 24,13, DK, A9 y B I.)

Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, dice que el primer principio de las cosas que existen es lo ilimitado, porque todas las cosas se originan de él, y en él perecen. Por ello innumerables mundos nacen y de nuevo se disuelven en aquello de lo que surgieron

(Aecio (A 14))


Ver texto más amplio