Accions

Recurs

Cita lògica condicional

De Wikisofia

Sip = «Ana estudia» i q = «Ana aprova», si algú diu «si Anna estudia, aprova», això veritable en tots els següents casos:

Anna estudia i aprova

Anna no estudia però aprova

Anna ni estudia ni aprova

Només és fals l'enunciat quan

Anna estudia i no aprova.