Accions

Recurs

Cita lògica 2

De Wikisofia

Si p = «fa fred», i q = «fa vent» és veritat que «fa fred i vent» només si són veritat ambdues coses alhora. En qualsevol altre cas és fals.