Accions

Recurs

Cita de Nietzsche sobre el cos i l'ànima

De Wikisofia

Però el despert, el sapiente, diu: cos sóc jo íntegrament, i cap altra cosa; i ànima és només una paraula per a designar alguna cosa del cos.

El cos és una gran raó, una pluralitat dotada d'un únic sentit, una guerra i una pau, un ramat i un pastor.

Instrument del teu cos és també la teva petita raó, germà meu, a la qual anomenes "esperit", un petit instrument i una petita joguina de la teva gran raó.

Diu "jo" i estàs orgullós d'aquesta paraula. Però aquesta cosa més gran encara, a la qual tu no vols creure –el teu cos i la seva gran raó: aquesta no diu jo, però fa jo.

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid 1981, 9ª ed. p.60.

Original en castellà

Pero el despierto, el sapiente, dice: cuerpo soy yo íntegramente, y ninguna otra cosa; y alma es sólo una palabra para designar algo del cuerpo.

El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor.

Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas "espíritu", un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu gran razón.

Dice "yo" y estás orgulloso de esta palabra. Pero esa cosa más grande aún, a la que tú no quieres creer, -tu cuerpo y su gran razón: ésa no dice yo, pero hace yo.