Accions

Recurs

Cita de D. Hume 6

De Wikisofia

Sigui quina sigui la contradicció que de manera ordinària pugui suposar-se que hi ha entre els sentiments i disposicions egoistes i les socials, en realitat no són més oposades que les egoistes i les ambicioses, les egoistes i les venjatives, les egoistes i les vanidosas. Cal que hi hagi una propensió original d'alguna classe que serveixi de base a l'egoisme, proporcionant una afició pels objectes de la seva recerca; i cap més adequada per a aquest propòsit que la benevolència o la humanitat [la simpatia].

D. Hume, Investigación sobre los principios e la moral, Espasa Calpe, Madrid 1991, p. 154.

Original en castellà

Sea cual fuere la contradicción que de modo ordinario pueda suponerse que hay entre los sentimientos y disposiciones egoístas y las sociales, en realidad no son más opuestas que las egoístas y las ambiciosas, las egoístas y las vengativas, las egoístas y las vanidosas. Es preciso que haya una propensión original de alguna clase que sirva de base al egoísmo, proporcionando una afición por los objetos de su búsqueda; y ninguna más adecuada para este propósito que la benevolencia o la humanidad [la simpatía].