Accions

Recurs

Cita de D. Hume 2

De Wikisofia

Trobem per experiència que quan una impressió ha estat present a la ment apareix de nou en ella com a idea. Això pot fer-ho de dues maneres: o quan reté en la seva reaparició un grau notable de la seva vivacitat primera, i llavors és d'alguna manera mitjança entre una impressió i una idea, o quan perd per complet aquesta vivacitat i és enterament una idea. La facultat per la qual repetim les nostres impressions de la primera manera és anomenada memòria; l'altra, imaginació.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1,parte 1, sec. 3 (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 96).

Original en castellà

Hallamos por experiencia que cuando una impresión ha estado presente a la mente aparece de nuevo en ella como idea. Esto puede hacerlo de dos maneras: o cuando retiene en su reaparición un grado notable de su vivacidad primera, y entonces es de algún modo intermedia entre una impresión y una idea, o cuando pierde por completo esta vivacidad y es enteramente una idea. La facultad por la que repetimos nuestras impresiones del primer modo es llamada memoria; la otra, imaginación.