Accions

Recurs

Cita de Berkeley 1

De Wikisofia

És certament estrany que hagi prevalgut entre els homes l'opinió que cases, muntanyes, rius, en una paraula, qualssevol objectes sensibles tinguin existència real o natural, diferent de la de ser percebuts per l'enteniment. Mes, per molta que sigui la seguretat amb què això s'afirmi i per molt general que sigui l'aquiescència amb què s'admeti, qualsevol que en el seu interior examini tal asserció, trobarà, si no m'enganyo, que embolica una contradicció manifesta. Doncs, què són els objectes esmentats sinó les coses que nosaltres percebem pels nostres sentits, i quina altra cosa percebem a part de les nostres pròpies idees o sensacions?

Principios del conocimiento humano, .IV (Orbis, Barcelona 1985, p. 42.

Original en castellà

Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión de que casas, montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles tengan existencia real o natural, distinta de la de ser percibidos por el entendimiento. Mas, por mucha que sea la seguridad con que esto se afirme y por muy general que sea la aquiescencia con que se admita, cualquiera que en su interior examine tal aserto, hallará, si no me engaño, que envuelve una contradicción manifiesta. Pues, ¿qué son los objetos mencionados sino las cosas que nosotros percibimos por nuestros sentidos, y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones?