Accions

Recurs

Cita d'Aristòtil sobre Protàgores

De Wikisofia

Per part seva Protàgores diu que «l'home és la mesura de totes les coses», referint-se a aquest en tant que sap o percep: i es refereix a aquests perquè posseeixen l'un sensació i l'altre ciència, les quals solem dir que són mesura de les coses que cauen sota elles.

Aristóteles, Metafísica, edición de Gredos, Madrid 1994, p.398.

Original en castellà

Por su parte Protágoras dice que «el hombre es la medida de todas las cosas», refiriéndose a éste en cuanto sabe o percibe: y se refiere a éstos porque poseen el uno sensación y el otro ciencia, las cuales solemos decir que son medida de las cosas que caen bajo ellas.