Accions

Recurs

Cita d'Epictet

De Wikisofia

1. De totes les coses del món, unes depenen de nosaltres, i les altres no. Les que depenen de nosaltres són l'opinió, el voler, el desig i l'aversió; en una paraula, totes les nostres accions.

2. Les que no depenen de nosaltres són el cos, els béns, la reputació, les dignidades; en una paraula, totes les coses que no són acció nostra.

3. Les coses que depenen de nosaltres són lliures per la seva naturalesa, res pot detenir-les ni destorbar-les; les que no depenen de nosaltres es veuen reduïdes a impotència, esclavitzades, subjectes a mil obstacles, completament estranyes a nosaltres.

Epicteto, Manual y Conversaciones (selección), de Textos de los grandes filósofos. Edad Antigua, Herder, Barcelona 1982, p.99.


Vegeu text més ampli


Original en castellà

1. De todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros, y las otras no. Las que dependen de nosotros son la opinión, el querer, el deseo y la aversión; en una palabra, todas nuestras acciones.

2. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, las dignidades; en una palabra, todas las cosas que no son acción nuestra.

3. Las cosas que dependen de nosotros son libres por su naturaleza, nada puede detenerlas ni estorbarlas; las que no dependen de nosotros se ven reducidas a impotencia, esclavizadas, sujetas a mil obstáculos, completamente extrañas a nosotros.


Ver texto más amplio