Accions

Recurs

Cita bibliogràfica 6

De Wikisofia

Amb les obres de Herbert Butterfield, Els orígens de la ciència moderna, 1949 [trad. cast.: Taurus, Madrid 1958] i A. Rupert Hall, La revolució científica 1500-1800, 1954 [trad. cast.: Crítica, Barcelona 1985].