Accions

Recurs

Cita Tomàs d'Aquino

De Wikisofia

Parlant de l'universal com a universal, només existeix en l'ànima, i és accident. Però parlant de la cosa a què es refereix, es diu que algunes vegades és substància i de vegades accident, segons la diversitat dels universals.

Tomàs d'Aquino, D'universalibus tractatus II,en Sancti Thomae Opuscula Philosophica et Theologica, ed. per Michaele de Maria, Roma 1886, vol. 1, p. 529; cit. per Maurici Beuchot, El problema dels universals, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 1981, p. 224.

Original en castellà

Hablando del universal en cuanto universal, sólo existe en el alma, y es accidente. Pero hablando de la cosa a que se refiere, se dice que algunas veces es substancia y a veces accidente, según la diversidad de los universales. Tomás de Aquino, De universalibus tractatus II,en Sancti Thomae Opuscula Philosophica et Theologica, ed. por Michaele de Maria, Roma 1886, vol. 1, p. 529; cit. por Mauricio Beuchot, El problema de los universales, Universidad Nacional Autónoma de México 1981, p. 224.