Accions

Recurs

Cita Spinoza 2

De Wikisofia

És lliure qui es guia només per la raó.

B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, Parte cuarta, prop. 62 (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 332).