Accions

Recurs

Cita Sant Agustí sobre la fe

De Wikisofia

Creieu per a entendre: primer la fe, després l'enteniment.

San Agustí, Sermó 18,1.

Original en castellà

Cree para entender: primero la fe, luego el entendimiento.