Accions

Recurs

Cita Sant Agustí 2

De Wikisofia

Comprèn per a creure, creu per a entendre.

San Agustí, Sermó 43.

Original en castellà

Comprende para creer, cree para entender.