Accions

Recurs

Cita Sant Agustí 1

De Wikisofia

Fe no és el que es creu, sinó pel que es creu.

San Agustí, De trinitate, cap. 8.

Original en castellà

Fe no es lo que se cree, sino por lo que se cree.