Accions

Recurs

Cita Rousseau 1

De Wikisofia

Concebo en l'espècie humana dues classes de desigualtat: una, que anomeno natural o física, perquè es troba establerta per la naturalesa, i que consisteix en la diferència d'edat, de salut, de forces corporals, i de les qualitats de l'ànim o les de l'ànima; una altra, que pot anomenar-se desigualtat moral, o política, perquè depèn d'una sort de convenció, i que és establerta, o almenys autoritzada, pel consentiment dels homes. Consisteix aquesta en els diferents privilegis que uns gaudeixen en perjudici d'uns altres, com el de ser més rics, més distingits, més poderosos que uns altres, o fins i tot el si es fes obeir.

J.-J. Rousseau, Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Exordio (Alhambra, Barcelona 1985, p. 65).

Original en castellà

Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: una, que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza, y que consiste en la diferencia de edad, de salud, de fuerzas corporales, y de las cualidades del ánimo o las del alma; otra, que puede llamarse desigualdad moral, o política, porque depende de una suerte de convención, y que es establecida, o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Consiste ésta en los diferentes privilegios de que unos disfrutan en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más distinguidos, más poderosos que otros, o incluso el de hacerse obedecer.