Accions

Recurs

Cita Piaget: epistemologia genètica 1

De Wikisofia

El característic de l'epistemologia genètica és tractar de descobrir les arrels dels diferents tipus de coneixement des de les seves formes més elementals i seguir el seu desenvolupament en els nivells ulteriors inclusivament fins al pensament científic. [...] La gran lliçó que ens proporciona l'estudi de la (o de les) gènesis és mostrar que no existeixen mai començaments absoluts. En altres termes, és necessari dir, o que tot és gènesi, inclosa la construcció d'una teoria nova en l'estat més actual de les ciències, o que la gènesi retrocedeix indefinidament, [...]. Per tant, afirmar la necessitat de remuntar-se a la gènesi no significa de cap manera concedir un privilegi a tal o tal altra fase considerada com a primera, parlant en absolut; consisteix, per contra, a recordar l'existència d'una construcció indefinida i sobretot a insistir sobre el fet que, per a comprendre les raons i el mecanisme, cal conèixer totes les fases o almenys el màxim possible.

J. Piaget, La epistemología genética, A. Redondo Editor, Barcelona 1970, p. 9-10.

Original en castellà

Lo característico de la epistemología genética es tratar de descubrir las raíces de los distintos tipos de conocimiento desde sus formas más elementales y seguir su desarrollo en los niveles ulteriores inclusive hasta el pensamiento científico. [...] La gran lección que nos proporciona el estudio de la (o de las) génesis es mostrar que no existen nunca comienzos absolutos. En otros términos, es necesario decir, o que todo es génesis, incluida la construcción de una teoría nueva en el estado más actual de las ciencias, o que la génesis retrocede indefinidamente, [...] .Por tanto, afirmar la necesidad de remontarse a la génesis no significa de ninguna manera conceder un privilegio a tal o cual fase considerada como primera, hablando en absoluto; consiste, por el contrario, en recordar la existencia de una construcción indefinida y sobre todo en insistir sobre el hecho de que, para comprender las razones y el mecanismo, es preciso conocer todas las fases o por lo menos el máximo posible.