Accions

Recurs

Cita Locke 2

De Wikisofia

Crec que estarem d'acord que una definició no és altra cosa que mostrar el sentit d'una paraula per altres diversos termes que no siguin sinònims.

J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, l.3, cap. 4, 6 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.2, p. 634).

Original en castellà

Creo que estaremos de acuerdo en que una definición no es otra cosa que mostrar el sentido de una palabra por otros varios términos que no sean sinónimos.