Accions

Recurs

Cita L. Olivé

De Wikisofia

L'objectivitat es refereix, doncs, a la possibilitat del reconeixement públic, en una comunitat determinada, que hi ha una situació de fet.

L. Olivé, Racionalidad, objetividad y verdad, en Racionalidad epistémica, Trotta-CSIC, Madrid 1995, p. 102.

Original en castellà

La objetividad se refiere, pues, a la posibilidad del reconocimiento público, en una comunidad determinada, de que hay una situación de hecho.