Accions

Recurs

Cita Kant 11

De Wikisofia

Aquesta idea del conjunt de tota possibilitat,entès com a condició en la qual es basa la completa determinació de cada cosa, és, al seu torn, [...] ideal de la raó pura.

I. Kant, Crítica de la razón pura,Dialéctica trasc., libro 2, cap. 3, sec.2, B 602 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 300).

Original en castellà

Esa idea del conjunto de toda posibilidad,entendido como condición en la que se basa la completa determinación de cada cosa, es, a su vez, [...] ideal de la razón pura.