Accions

Recurs

Cita Juana Inés la Cruz

De Wikisofia

Però senyora [dirigint-se a sor Filotea], ¿què podem saber les dones sinó filosofies de cuina? Bé va dir Luperci Leonard: que bé es pot filosofar i preparar el sopar. I jo solc dir veient aquestes cosetes: «Si Aristòtil hagués cuinat, molt més hauria escrit».

Respuesta a sor Filotea, apéndice en R. Salazar Mallén, Apuntes para una biografía de sor Juana Inés de la Cruz, UNAM, México 1978, p. 98.