Accions

Recurs

Cita Hume 4

De Wikisofia

Cal considerar, doncs, aquest estat de naturalesa com una mera ficció no gaire diferent de la de l'edat daurada inventada pels poetes.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana,III, p. 2, sec. 2 (Editora Nacional, Madrid 1977, vol. 2, p. 719).

Original en castellà

Hay que considerar, pues, este estado de naturaleza como una mera ficción no muy distinta de la de la edad dorada inventada por los poetas.