Accions

Recurs

Cita Finocchiaro sobre la Inquisició

De Wikisofia

Per tant, perquè aquesta opinió no segueixi creixent per a dany de la veritat catòlica, la Congregació ha decidit que els llibres de Nicolau Copèrnic (Sobre les revolucions de les esferes) i de Diego de Zúñiga (Sobre Job) queden en suspens mentre no es corregeixin; que aquest llibre del carmelita Pare Paolo Antonio Foscarini sigui completament prohibit i condemnat; i que tots els altres llibres que ensenyen el mateix quedin igualment prohibits, segons que el present decret els prohibeixi, condemni o suspengui respectivament.

Decreto del Índice, en M.A. Finocchiaro, The Galileo Affair. A Documentary History, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1989,p. 149.

Original en castellà

Por tanto, para que esta opinión no siga creciendo para daño de la verdad católica, la Congregación ha decidido que los libros de Nicolás Copérnico (Sobre las revoluciones de las esferas) y de Diego de Zúñiga (Sobre Job) quedan en suspenso mientras no se corrijan; que ese libro del carmelita Padre Paolo Antonio Foscarini sea completamente prohibido y condenado; y que todos los demás libros que enseñan lo mismo queden igualmente prohibidos, según que el presente decreto los prohíba, condene o suspenda respectivamente.