Accions

Recurs

Cita Farías

De Wikisofia

Reavivada sobretot per la publicació de l'obra de Víctor Farías, Heidegger i el nazisme, apareguda en francès en 1987 (i traduïda al castellà: Muchnik Editors, Barcelona 1989), en la qual sosté que Heidegger va mantenir persistentment fins a la seva mort la seva relació intel·lectual amb el nazisme.