Accions

Recurs

Cita Cornford

De Wikisofia

En Homer, i en general en el pensament joni, ens trobem amb una creença profunda en el destí (Moira) com a ordenació que limita tots els poders individuals, divins o humans; veiem, a més, que tal ordenació s'assembla més a un decret d'obligació moral que no a una delimitació de mera impossibilitat física.

F. M. Cornford, De la religión a la filosofía, Ariel, Barcelona 1984, p. 28.

Original en castellà

En Homero, y en general en el pensamiento jonio, nos encontramos con una creencia profunda en el destino (Moira) en cuanto ordenación que limita todos los poderes individuales, divinos o humanos; vemos, además, que tal ordenación se parece más a un decreto de obligación moral que no a una delimitación de mera imposibilidad física.