Accions

Recurs

Cita Aristòtil 23

De Wikisofia

En algun sentit l'ànima és totes les coses existents [...] i en algun sentit, el coneixement és el conocible

Aristóteles, Del alma, l. 3, c. 8, 431b (en Obras, Aguilar, Madrid 1973, p. 865).

Original en castellà

En algún sentido el alma es todas las cosas existentes [..] y en algún sentido, el conocimiento es lo conocible