Accions

Recurs

Cita Aristòtil 21

De Wikisofia

El bé es diu de tantes maneres com el ser (doncs es diu en la categoria de substància, com Déu i l'enteniment; i en la de qualitat, les virtuts, i en la de quantitat la justa mesura, i en la de relació l'útil...).

Aristóteles, Ética a Nicómaco, l. 1, cap. 6 (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985, 4ª ed., p. 5).

Original en castellà

El bien se dice de tantos modos como el ser (pues se dice en la categoría de sustancia, como Dios y el entendimiento; y en la de cualidad, las virtudes, y en la de cantidad la justa medida, y en la de relación lo útil...).