Accions

Recurs

Cita Aristòtil 16

De Wikisofia

La via natural consisteix a anar des del que és més cognoscible i clar per a nosaltres cap al que és més clar i més cognoscible per naturalesa; perquè el cognoscible respecte a nosaltres no és el mateix que el cognoscible en sentit absolut. Per això hem de procedir d'aquesta manera: des del que és menys clar per naturalesa, però més clar per a nosaltres, al que és més clar i cognoscible per naturalesa.

Aristóteles, Física, I, 1, 184a. (Gredos, Madrid 1995, p. 83).

Original en castellà

La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y claro para nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con respecto a nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera: desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza.